Naziv: ZAPREMINA / DARKWOOD DUB  
Naručilac: B 92
Godina: 2001