Naziv: MOMCI IZ SUSEDSTVA  
Naručilac: Ana Rodić
Godina: 1996