Naziv: PROPADANJE SRBIJE  
Naručilac: SZP
Godina: 1997