Naziv: CeSID/ sreder  
Naručilac: SVA
Godina: 2000